Wet bescherming persoonsgegevens

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Dit bestand
is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Landal GreenParks houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking gegevens

In het kader van dienstverlening legt Landal GreenParks gegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst zoals onze gastenadministratie en /of het verlenen van overige diensten zoals de informatieaanvraagadministratie, of de administratie omtrent bijvoorbeeld prijsvragen.

Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven en uw mening daarover te vragen, zowel door onszelf als door derden. Dit betreft onder meer ook de producten en diensten van de verschillende bedrijfsonderdelen van Wyndham Worldwide, waarvan Landal GreenParks deel uitmaakt. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Voor zover wettelijk vereist vraagt Landal GreenParks uw toestemming, voordat zij uw gegevens aan derden verstrekt.

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: Landal GreenParks bv, afdeling Gastenservice Postbus 175, 2260 AD Leidschendam. U kunt ons ook een e-mail sturen.

Wijzigen of verwijderen gegevens

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft verder het recht om ons te verzoeken u mee te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

Pas op voor nepacties

Wij willen u graag wijzen op het volgende: Er zijn regelmatig winacties in omloop via Facebook, e-mail en andere kanalen die niet afkomstig zijn van Landal GreenParks of Hof van Saksen. Veelal wordt hier een gratis verblijf op één van onze parken aangeboden. In deze zogenaamde 'phishing-acties' wordt onze naam en logo misbruikt om persoonlijke gegevens of andere informatie te verzamelen. Doe hier niet aan mee, het gaat om oplichterij.
Lees meer

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Cookie-beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. Door het plaatsen van deze cookies kan Landal GreenParks u direct en in de toekomst beter van dienst zijn. Zowel Landal GreenParks als andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals Google Maps) kunnen cookies plaatsen op uw computer. Landal GreenParks onderscheidt verschillende soorten van cookies:

  • Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat al eerder heeft gedaan. 

  • Transactie cookies worden gebruikt als u een boeking heeft gedaan en indien van toepassing onze partners commissies uit te betalen. 

  • Monitoring/Analytics cookies worden geplaatst door Google Analytics en de Visual Website Optimizer. Hiermee kan Landal anoniem het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hier op aanpassen zodat we u als (potentiele) gast nog beter van dienst kunnen zijn.

  • Marketing of targeting cookies worden geplaatst om uw interesses te bewaren zodat op en buiten de Landal GreenParks websites aanbiedingen gedaan worden die in het verlengde liggen van uw wensen/interesses. Tevens kan Landal GreenParks automatisch aanbiedingen niet meer laten zien als u er al gebruik van heeft gemaakt of als u ze al enkele keren heeft gezien. Zonder deze cookies bestaat de kans dat u vaker irrelevante advertenties van ons te zien krijgt.
Landal GreenParks houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Google Google Analytics voldoen aan het Safe Harbor regelement (Engels). Ook de Visual Website Optimizer (Engels) slaat geen persoonlijke gegevens op en respecteert uw privacy. 

Ook zonder cookies kan u advertenties van Landal GreenParks tegenkomen!

Welke derde partijen plaatsen Cookies via de websites van Landal GreenParks?
Landal GreenParks werkt samen met derden partijen op het gebied van social media, bezoekers statistieken, vacature services, advertenties en streaming video die ook cookies plaatsen. De volgende bedrijven zijn als zodanig partners van Landal GreenParks: Google (Plus, Maps, Analytics, Adwords), Bing Search Marketing, Zanox, TradeDoubler (Affiliates, Integral), Quisma, PeopleXS, AddThis, E-Village, Novasol, Isuu, Intermaps, FlowPlayer, Visual Website Optimizer, Katschi.at en Flumscherberg.ch.

Heeft u belang bij het plaatsen van cookies?
Door cookies kunnen we surfgedrag analyseren en hierdoor aanbiedingen doen die voor u relevant zijn, u krijgt bijvoorbeeld niet elke keer dezelfde aanbieding te zien, die niet bij uw wensen aansluit. We zijn continue bezig onze online service te verbeteren dankzij gegevens die we ontlenen aan trends en gedrag op onze websites. Hebt u een Facebook of Twitter profiel, dan zorgen cookies ervoor dat u eenvoudig uw interesses kunt delen zonder elke keer in te moeten loggen.

Landal GreenParks streeft naar een zo plezierig mogelijke ervaring. Zowel op onze parken als op de website. Cookies helpen deze ervaring op de website te verwezenlijken.

Kunt u cookies verwijderen?
U kunt altijd de cookies op uw computer verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

U kunt het gebruik van Google-cookies uitschakelen door naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties te gaan.

Wilt u adverteerders niet toestaan om uw gedrag te analyseren dan kunt u dat aangeven op de website van Your Online Choices.

Onder ‘Landal GreenParks’ worden verstaan, Landal GreenParks Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Wijzigingen
Landal GreenParks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een up-date.